BRANŻA CHEMICZNA

Nasza Firma zapewni Ci:

  • zdefiniowanie grupy producentów, odpowiadających Twoim wymaganiom,
  • wybór najlepszych producentów,
  • organizację spotkań z potencjalnymi dostawcami,
  • obsługę tłumacza i przewodnika,
  • usługi tłumaczenia,
  • rezerwację biletów lotniczych i kolejowych oraz miejsc hotelowych,
  • wynajem samochodów.

Poniżej prezentujemy nasze przykładowe analizy dotyczące branży chemicznej. Dotyczą one sytuacji rynkowej na świecie oraz w Polsce. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą dostosowaną specjalnie do klientów z branży chemicznej.

  • Zapytanie o ofertę – branża chemiczna

    Przedstaw nam swoją firmę i potrzeby, a dostosujemy do Ciebie nasze usługi doradztwa eksportowego, analizy rynku oraz znajdowania klienta, z uwzględnieniem specyficznych warunków branży chemicznej.

Branża chemiczna na świecie

Globalna wartość rynku chemicznego w 2012 r. wynosiła 3,127 bln EUR. Rynek chemiczny jest bardzo szerokim pojęciem dlatego zazwyczaj wyróżnia się jego segmenty takie jak: przetwórstwo surowców chemicznych (np. produkty petrochemiczne i pochodne), produkty chemii specjalistycznej (np. farby, atramenty, pigmenty) oraz chemia konsumencka (np. mydło, detergenty, perfumy, kosmetyki).

Globalny kryzys finansowy z roku 2007 odbił się na znacząco na przemyśle chemicznym. Stopniowe poprawianie się koniunktury na rynkach globalnych wpływa pozytywnie na rozwój tego sektora. Wartość obrotów w 2012 r. wyniosła 3,127 bln EUR, co oznacza, że sprzedaż poprawiła się w stosunku do roku poprzedniego o 12,8 proc. (tzn. o 356 mld EUR). Szczególnie silny wzrost został zaobserwowany na rynku chińskim (o 27,1 proc). W Europie rynek ma się względnie stabilnie, tzn. całkowita sprzedaż w krajach UE i spoza tej organizacji wyniosła 673 mld EUR i stale rośnie co najmniej od 1992 r. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że Unia Europejska traci pozycję konkurencyjną na rzecz Chin, a także względem Stanów Zjednoczonych. Ocenia się, że w roku 2014, globalna wartość rynku wzrośnie o 3,8 proc., a rynek europejski oraz amerykański stopniowo wyjdą ze stagnacji.

Na poniższym wykresie kołowym wyznaczono podział geograficzny produkcji chemikaliów w 2012 r. przygotowanym przez CEFIC. Widać, że zdecydowanym liderem w produkcji są państwa azjatyckie (przede wszystkim Chiny). Na całą Azję przypada 55,2 proc. globalnej produkcji, na Europę 21,5, na Amerykę Północną – 21,4 proc. całkowitej produkcji chemikaliów.

Produkcja chemikaliów w 2012 r.; branża chemiczna
Źródło: CEFIC

Szczególnie dynamicznie będzie rozwijał się przemysł chemiczny w Stanach Zjednoczonych na skutek wydobycia gazu z łupków, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów produkcji gazu. Pośrednim skutkiem jest rozbudowa nowych zakładów produkcyjnych. American Industry Council przewiduje wzrost produkcji w sektorze chemicznym na poziomie 2,5 proc. w 2014 r., a w roku kolejnym nawet do 3,5 proc. W latach 2015 – 2020, przewiduje się, że produkcja na amerykańskim rynku chemicznym będzie rosła nawet do 4 proc. rocznie. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że w ostatnich 20 latach przemysł chemiczny w Stanach Zjednoczonych notował średni wzrost oscylujący wokół 1 procenta. Wskazuje się, między innymi, że zapotrzebowanie na produkty petrochemiczne będzie napędzane przez wzrost zużycia energii. Przewiduje się, że w roku 2014 segmentami rynku, które będą zaniżały wartości sprzedaży w segmencie chemicznym to chemia specjalistyczna oraz dla zastosowań w rolnictwie.

 Przyrost rynku chemicznego w USA (bez farmaceutyków) expor marketing
Źródło: IHS

Na rynkach azjatyckich nie przewiduje się spadku w produkcji wręcz przeciwnie – marże zysku wzrosną na skutek rosnącego popytu oraz redukcji nadwyżek produkcyjnych. Liczne projekty budowlane, szczególnie w Chinach, zwiększą zapotrzebowanie na farby i polimery. Szczególnie silny wzrost w Chinach obserwowany był w latach 2000 -2010, w których wartość produkcji wzrosła trzykrotnie (do poziomu 595 mld EUR). Według danych CEFIC udział Chin w produkcji chemikaliów wzrósł z poziomu 6,4 do 24,4.

W Unii Europejskiej panuje umiarkowany optymizm, przewidywano wzrost wartości przemysłu chemicznego o 1,5 proc. w roku 2013. Od ponad 10 lat, wartości sprzedaży w Europie odnotowują wartości rosnące, jednak w innych destynacjach odnotowano większe wartości, co spowodowało spadek udziałów Europy w globalnej sprzedaży w sektorze chemicznym. W 1992 r., przy sprzedaży na poziomie 290 mld EUR udziały w rynku globalnym osiągnęły 35,2 proc. Natomiast w 2012 r., przy wartości sprzedaży 558 mld EUR , udziały w rynku globalnym zmalały do 11,2 proc. Największymi rynkami chemicznymi pod względem wartości w Unii Europejskiej są Niemcy, Francja, Niderlandy oraz Włochy. Kraje te wytwarzają ponad 62,6 proc. sprzedaży chemikaliów w Europie (349 mld EUR). Jednak rynek europejski zmaga się z presją zarówno ze strony dynamicznie rozwijających się spółek azjatyckich jak również z niskimi kosztami produkcji ze strony Stanów Zjednoczonych. W 2012 r., sektor chemiczny UE zapewniał pracę dla 3,1 mln osób zatrudnionych w 83 tys. przedsiębiorstwach.

Na wykresie poniżej przedstawiono kraje, w których rynek chemiczny będzie rozwijał się najdynamiczniej. Zdecydowanie widać przewagę Chin i Indii, w których sektor chemiczny będzie rozwijał się w latach 2012 – 2020 w tempie kolejno: 66 i 59 proc. Perspektywicznymi rynkami wydają się być także Brazylia, Korea oraz Singapur (wzrost na poziomie 35 proc.).

Przyrost rynku chemicznego w wybranych krajach w latach 2012-2020; branża chemiczna
Źródło: UNEP