BRANŻA STOLARKI OTWOROWEJ

Nasza Firma zapewni Ci:

  • zdefiniowanie grupy producentów, odpowiadających Twoim wymaganiom,
  • wybór najlepszych producentów,
  • organizację spotkań z potencjalnymi dostawcami,
  • obsługę tłumacza i przewodnika,
  • usługi tłumaczenia,
  • rezerwację biletów lotniczych i kolejowych oraz miejsc hotelowych,
  • wynajem samochodów.

Poniżej prezentujemy nasze przykładowe analizy dotyczące branży stolarki otworowej. Dotyczą one sytuacji rynkowej na świecie oraz w Polsce. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą dostosowaną specjalnie do klientów z branży stolarki otworowej.

Branża stolarki otworowej na świecie

Kondycja branży stolarki otworowej jest ściśle powiązana za branżą budowlaną. Rok 2011 był po raz kolejny trudnym rokiem dla branży budowlanej. Nie notuje się co prawda spadków w porównaniu do lat poprzednich, ale coraz bardziej widoczny jest zastój w tej branży. Ogólnie wydatki w tej branży urosły o 0,5% osiągając poziom 4,6 biliona dolarów, co jest ciągle wynikiem niższym niż w przedkryzysowym roku 2007. Głównym motorem napędowym nawet niewielkiego wzrostu są kraje rozwijające się, w którym prognozuje się jednakowoż pewien zastój, co może skutkować w nieco pesymistycznych wizjach na przyszłość.

Wszystkie regiony światowe oprócz Europy Zachodniej i Ameryki Północnej w 2011 r. odnotowały procentowy wzrost wydatków budowlanych. Największe wartości uzyskały regiony Azji i Ameryki Łacińskiej. Chiny były natomiast największym rynkiem budowlanym zarówno w 2011 jak i 2012 r. pod względem wydatków. Kolejne miejsca zajęły USA, Japonia oraz Niemcy.

branża stolarki otworowej 1 marketing eksportowy

Spośród największych rynków budowlanych jedynie Chiny prezentują tendencję rozwojową – co więcej rozwijają się w tempie najszybszym na świcie. Warto wspomnieć również o Indiach oraz Brazylii, które zwiększyły swoje wydatki na budownictwo odpowiednio o 8% i 6%. Tak jak zostało to już wspomniane w regionach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej notuje się zastój branży budowlanej, z coraz bardziej widocznymi ujemnymi przyrostami wydatków na budownictwo.

branża stolarki otworowej 2 marketing eksportowy

Branża stolarki otworowej w Polsce

Kondycja branży stolarki otworowej jest ściśle powiązana z sytuacją na rynku budowlanym. W Polsce w ostatnich kilku latach, pomimo spowolnienia gospodarczego notowanego niemal w całej Europie, dynamika produkcji budowlanej stale wzrastała.

branża stolarki otworowej w Polsce 1 marketing eksportowy

Sprzedaż stolarki budowlanej jest zależna od popytu indywidualnego, od inwestycji deweloperskich oraz zamówień państwowych i eksportu usług budowlano-remontowych. Od kilku lat popyt indywidualny utrzymuje się na poziomie 70-80 tys. sprzedanych mieszkań rocznie. Liczba mieszkań deweloperskich oddanych do użytkowania w roku 2012 wyniosła ponad 63 tys. (wzrost o 29,4 proc. w okresie 2012/2011). Wzrastała natomiast liczba pozwoleń na budowę, co świadczyło o dobrych perspektywach budownictwa mieszkaniowego.

Nowe zasoby mieszkaniowe są finansowane gł. ze środków inwestorów indywidualnych. Ich udział w inwestycjach mieszkaniowych jest na poziomie 70,1 proc. Inwestorzy indywidualni w 2010 r. wybudowali o 10,5 proc. więcej mieszkań, a w 2011 r. 7,4 proc. więcej nowych budowli. Natomiast niski poziom zaufania konsumentów do sektora deweloperskiego, trudności finansowe tych firm oraz duże ryzyko takich inwestycji zniechęcają do zakupu mieszkań od deweloperów. Problemem może być również uzyskanie kredytów hipotecznych dla osób mniej zarabiających.

Na sytuację mieszkaniową duży wpływ mają ceny produktów dla budownictwa i asortymentu dla mieszkań. W latach 2009-2010 ceny wzrosły o 5,1 proc., a do połowy 2011 o dalsze 0,2 proc. Wydatki na mieszkanie z powodu wzrostu cen ulegają znacznemu powiększeniu, a poziom inflacji ogranicza siłę nabywczą kupujących, wywołuje również wzrost kosztów działania przedsiębiorstw oraz wzrost kosztów inwestycji.

Sam rynek stolarki otworowej należy do najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach sektorów polskiej gospodarki. Szczególnego przyspieszenia proces ten nabrał od momentu wejścia Polski do UE i zniesienia barier celnych w dostępie polskich okien do bogatych i chłonnych rynków Europy Zachodniej. Obecnie eksport jest jednym z filarów rozwoju całej branży.

Polski rynek okien jest wyjątkowo rozdrobniony. Funkcjonuje na nim ponad 2 tys. producentów, z których żaden nie posiada udziału w rynku większego niż kilka procent. W 2010 r. największe udziały w rynku miały firmy: Fakro, NB Polska (producenci okien dachowych), Drutex i Dobroplast (producenci okien z PVC). Według ekspertów z Centrum Analiz Branżowych, w najbliższym czasie należy spodziewać się konsolidacji rynku z uwagi na zmniejszające się dochody wielu mniejszych podmiotów.

Z informacji podanych przez „Puls Biznesu” wynika, iż w 2010 r. wyprodukowano nad Wisłą 20 mln okien i drzwi o łącznej wartości 9,2 mld PLN. Z racji anemicznego wzrostu w ostatnich latach oraz znacznego nasycenia rynku, firmy coraz częściej szukają możliwości zarobienia na sprzedaży poza granice kraju.

Jak podaje Centrum Analiz Branżowych (CAB), 58 proc. wyprodukowanych w 2010 r. w Polsce okien zostało wykorzystanych w ramach wymiany starych modeli (w tym ponad 51 proc. w budownictwie mieszkaniowym), 12 proc. zastosowano w nowym budownictwie (w tym ponad 9,5 proc.), a aż 30 proc. produkcji trafiło na eksport.

branża stolarki otworowej w Polsce 2 marketing eksportowy

W ilości produkowanych okien polskie przedsiębiorstwa ustępują jedynie firmom z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, a wliczając także drzwi, wyprzedzają Polaków także Włosi oraz Hiszpanie. Obecnie Polska jest jednak największym w Europie eksporterem okien z PVC i drewnianych, a także producentem i sprzedającym okna dachowe. Atutem polskich firm jest przede wszystkim nowoczesna technologia produkcji oraz wciąż stosunkowo niskie koszty pracy. Prowadzony jest także program rządowy mający wesprzeć eksport polskich okien – na ten cel ma zostać przeznaczone w najbliższych latach kilkadziesiąt milionów złotych.

Z informacji CAB, opartych na danych z Eurostatu, CAAC i GUS, wynika, iż w latach 2004-2011 wartość polskiego eksportu stolarki budowlanej wzrosła niemal trzykrotnie – z 315 do 890 mln EUR, natomiast samych okien z PVC – aż 6,5-krotnie (z 65 do 425 mln EUR).

Poniższy wykres przedstawia wartość polskiego eksportu stolarki budowlanej w latach 2004-2010.

branża stolarki otworowej w Polsce 3 marketing eksportowy

branża stolarki otworowej w Polsce 4 marketing eksportowy

Głównymi kierunkami eksportu polskiej stolarki budowlanej są państwa Europy Zachodniej, przede wszystkim Niemcy, Dania oraz Wielka Brytania.

branża stolarki otworowej w Polsce 5 marketing eksportowy

Jak wynika z danych Niemieckiego Związku Przemysłu Okiennego (VFF), europejski rynek okien, po spadku o 22,4 proc. w 2009 r., w 2010 r. ustabilizował się, rosnąc jednak jedynie o 0,4 proc. – do 125,8 mln sprzedanych sztuk, co oznaczało wzrost o 1,69 mln sztuk r/r. Wśród państw europejskich jedynie Niemcy i Polska odnotowały wzrost wartości rynku okien, natomiast Polska pozostaje jedynym rynkiem odnotowującym nieprzerwany wzrost od 2008 r. W niedługim okresie, także w Polsce, jednym z czynników napędzających wzrost wartości rynku okiennego będzie proces termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (poskutkowało to już w przypadku popytu na rynku niemieckim). W tym celu wprowadzane są rządowe programy wspierania energooszczędności w wielu krajach europejskich, w tym w Niemczech i Francji.

W Polsce, podobnie jak Rosji czy w Turcji, na okna wykonane z polichlorku przypada ponad 70 proc. sprzedaży. W Europie trend został nieco zahamowany – w 2009 r. ich udział w całości sprzedaży był nadal wysoki i wyniósł 56 proc., jednak oznaczało to spadek o 2 pkt proc. r/r. W związku z popularyzacją okien pasywnych (energooszczędnych), w czym spory udział ma skłonność do oszczędzania na rachunkach spowodowana spowolnieniem gospodarczym i pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, ich udział w europejskiej sprzedaży powinien wzrosnąć w średnim okresie. Coraz poważniejsza konkurencję dla produktów z PVC stanowią wyroby z materiałów alternatywnych, w tym profile drewniane i metalowe. Podczas gdy ramy okienne z tworzyw sztucznych utrzymują dominację w Europie Zachodniej, Centralnej i Wschodniej, Skandynawowie preferują produkty drewniane.